Petsa: Unang Araw


BANGHAY- ARALIN SA HEKASI-4

I.A. Panlahat:
· Naiuugnay ang kinalaman ng kinalalagyan ng mga pisikal na mga katangian n gating bansa sa klima at likas na yaman nito
B. Tiyak:
· Nakikilala ang bahagi ng mundo
· Naipapakita ang pagpapahalaga ssa mundo
· Nakatutugon sa pulsing napakinggan sa pamamagitan ng iba’t ibang kilos tulad ng pagpadyak at iba pa

· Pagpapahalaga sa kapaligiran
II. A. Pinag-isang tema: MUNDONG MAKULAY, BUHAY AT PANAHANAN
B. Paksa: Ang Mundo at mga Bahagi Nito
C. Kaisipan: Ang dalawang bahagi ng mundo ay ang bahaging lupa at tubig.
D. Sanggunian: Pilipinas: Perlas ng Silanganan 4,pah. 2-4
Pilipino Ako, Pilipinas ang Bayan Ko 4, pah. 2-4
E. Kagamitan: globo,mapa, larawang sistemang solar,larawan ng anyong tubig at lupa

III. A.. Panimulang Gawain:
1. Balitaan: napapanahong isyu
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak: Awitin ang “O Kay Liit ng Mundo”
Pumalakpak ayon sa pulso ng awitin.
2. Paglalahad: (Brainstorming)
· Tingnan ang larawan o modelo ng sistemang solar.· Anu-anong mg planeta ang bumubuo rito?
· Anu-ano ang bahagi na bumubuo sa mundo?
3. Pagtatalakay:
  • 3 Bahagi ng Mundo:
  1. Crust -> pinakalabas
  2. Mantle
  3. Core -> pinakapusod at pinakamainit na bahagi
  • Ang Bahaging Tubig ng Daigdig
  • Parang isang malaking bola ng tubig ang mundo kung ito’y titingnan mo sa kalawakan dahil ang mundo ay binubuo ng ¾ na tubig. Ito ay mahalaga dahil ito’y nagsisilbing temostat o pampalamig sa mainit na bahagi ng mundo
  • Mga pinakamalaking bahagi ng tubig:
 1. Pacific Ocean
    • Ang Mauna Loa sa Hawaii, na kung tutuusin ay ang pinakamataas na bundok sa mundo ay matatagpuan dito. Ang Everest ay ang pinakamataas dahil ito ay “above sea level” ngunit ang Mauna Loa ay “below sea level” *
   1. China Sea
   2. Gulf of Mexico
   3. Bay of Biscay (France)
   4. Nile River (longest), Amazon River (Widest)
   5. Caspian Sea (Lake)
   6. Angel Falls, Venezuela (highest), Victoria Falls, Africa (biggest)
   7. San Juanico Strait
  • Ang Bahaging Lupa ng Daigdig
  >>

>
>

   • Ang ¼ ng daigdig ay binubuo ng lupa
   • Ang pitong kontinente: Asia, Africa, Europe, Antartica, Australia, North America, South America
*Mga pinakamalaking bahagi ng lupa:
 • >>
   1. Kontinente -> Asya
   2. Pulo -> Greenland
 • 2 uri:
     • Kontinental -> malapit sa isang continente
     • Oceanic -> malayo sa kontinente at nasa gitna ng ocean
    1. Kapuluan -> Indonesia
 • Kapuluan -> pulong magkakalapit sa isa’t isa
    1. Peninsula -> Arabia
    2. Disyerto -> Sahara
    3. Bundok -> Everest
    4. Bulubundukin -> Andes (South America)
    5. Isthmus -> Gitnang America
  • Ang Bahaging Himpapawid ng Daigdig
  • Himpapawid
  >>
   • Sapin ng hangin mula sa ibabaw ng lupa pataas.
   • Panlabas na bahagi ng daigdig
   • Importante ito dahil ito ay panangga sa matinding sikat ng araw
  • Mga sapin ng himpapawid:
   1. Tropospera -> lumilikha ng panahon sa mundo
   2. Istratospera -> dito lumilipad ang eroplano
   3. Ionospera -> nandito ang sattelites dahil narito ang gas na kailangan sa komunikasyon
  • Mga Paggalugad
  • Herodotus à naniniwala na ang mundo ay hugis plato at ang Dagat Mediterranean at Dagat Itim ang pinakasentro nito
  • Eratosthenes à naniniwala na ang theory ni Herodotus ay mali dahil ang alam niya ay ang mundo ay bilog
  • Mga paggalugad:
   1. Leif Ericson à Norseman na nakarating sa Hilagang America
   2. Marco Polo à Italyanong naglakbay sa Central Asia at China
   3. Bartholomeu Dias à Portuges na lumigid sa Cape of Good Hope
   4. Christopher Colombus à Italyanong lumugad sa Carribean na akala ito ang Asya
   5. John and Sebastian Cabot à Italyanong dumating sa Canada na akalang ito rin ang Asya
   6. Vasco de Gama à Portuges na nagpuntang Africa hanggang India para manguha ng ginto atmga yaman
  • Ferdinand Magellan à Portuges na lumigid sa buong daigdig
  • Hernando Cortes à Espanyol na nanakop sa Mexico
  • Francisco Pizarro à Espanyol na nanakop sa Peru
  • Abel Tasman à Olandes na tumuklas sa Tasmania at New Zealand
  • James Cook à Ingles na lumugad sa Timog Pacific
  • David Livingstoneà Scottish na lumugad sa Central and South Africa
  • Robert Burke à Irish na naglakbay hilaga at patimog ng Australia
  • Henry Stanley à Welsh na gumalugad sa Central Africa
  • Richard Byrd à Amerikano na nagpalipad ng eroplano sa North Pole
  • Robert Peary à Amerikano na nakarating sa North Pole
  • Ronald Amundsen à Norweigan na nakarating sa South Pole
  • Yuri Gagarin à Ruso na nakaligid sa mundo sa kalawakan
  • Neil Armstrong à Americano na unang nakarating sa buwan

!Isulat sa “data retrieval chart’ ang bumubuo sa mga bahaging lupa at tubig.Isulat sa ibaba ang tungkulin ng mamamayan upang mapangalagaan ang mga ito.

Bahaging lupa

Bahaging tubig

||

· Ano ang katawagan sa mga malaking bahagi ng lupa sa mundo? Bahaging tubig/· Anu-ano ang mga karagatang bumubuo sa mundo?kontinente ng mundo?
· Gumawa ng “concept map” ng bawat bahagi.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ang mundo ay may dalawang bahagi. (nasa tsart)
2. Paglalapat:
(Pangkatang Gawain)
A. Gumuhit ng bilog at hatiin ito ayon sa dami ng tubig at lupa sa mundo.
B. Ipakita ang ¼ na bahaging lupa at ¾ na bahaging tubig.
C. Awitin ng sabay sabay ang awitin na may aksyon.

IV. Pagtataya:
Punan ng tamang sagot ang patlang upang mabuo ang pangungusap.

1. Ang _ ay nahahati sa dalawang bahagi.
2. Ang pinakamalaking bahagi ng tubig ay tinatawag na _
3. Ang _ ay binubuo ng malalaking bahaging lupa.

4-5 Ipaliwanag: Bakit sinasabing malaking bahagi ng mundo ay tubig? Patunayan ito.
Ilarawan ang mundo sa dalawang pangungusap.
V. Takdang-Aralin:
Iguhit ang larawan ng mundo sa bondpapaer. Ipakita ang bahaging lupa at bahaging tubig nito. Kulayan at lagyan ng paglalarawan sa ibaba.( Tingnan ang paglalarawan ng mundo)Click here!

VI. Karagdagang Gawain:
Gumamit ng “concept mapping” .Ipakita ang mga pangalan ng mga kontinente at karagatan na bumubuo sa ating mundo.
Alamin ang talaan ng kontinente dito>click here!

Alamin ang talaan ng talaan ng mga karagatan sa mundo.Click here!I Mga karagdagan:click here!NDEX OF MASTERY: